Danza terapéutica

Unha actividade para conectar corpo e mente, relaxarnos, reducir estrés, descargar tensión, comunicarnos, mellorar o noso estado físico e psíquico e divertirnos nun ambiente de confianza.

Este taller esta basado na Danza Movemento Terapia, unha terapia creativa que persegue a integración corpo–mente a través do movemento propio de cada persoa, partindo da idea de que o movemento é un aspecto básico para o noso desenvolvemento emocional e social. Caracterízase por utilizar as súas expresións non verbais e polo uso que fai da danza e o movemento, para promover unha integración emocional, cognitiva, física e social, a través dun proceso de crecemento persoal. Polo tanto, a DMT traballa a través da linguaxe do corpo, o movemento e a emoción, mediante variadas técnicas e dinámicas individuais, en parella ou grupo, que nos axudarán a deixarnos levar, explorar, e gozar do momento, promovendo unha mellora na nosa calidade de vida.

INTEGRACIÓN PSICO-FÍSICA E CRECEMENTO PERSOAL

Nas sesións de Danza terapéutica, utilizaremos a comunicación non verbal, a danza, a improvisación, a música, a respiración, a relaxación, o ritmo, o contacto, o intercambio, o xogo... e variados materiais (teas, globos, pinturas, papel continuo, pelotas...) que nos axudarán a explorar e coñecer o noso corpo, mostrar o noso propio movemento, e establecer relación cos/as demais; realizando un traballo tanto corporal (físico) como emocional e social, no que descargaremos tensión e nos cargaremos de enerxía, promovendo a nosa integración psico-física (corpo – mente), nun interesante proceso de crecemento persoal.

Estas sesións están adaptadas ás necesidades e características psico-físicas desta etapa coa fin de manter e estimular as capacidades das persoas participantes, promovendo unha mellora na calidade de vida.

 

Beneficios da Danza terapéutica

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

A Danza Movemento Terapia nace da danza máis simple e dos movementos naturais i espontáneos do ser humano. A ADMTE (Asociación de Danza Movimiento Terapia Española) establece como premisa básica desta terapia, o feito de que «todo movemento corporal pode levar ó mesmo tempo, a cambios na psique, promovendo a saúde e o crecemento persoal». Dende a Danza Movemento Terapia, fundamentámonos na idea de que as posturas características  de cada persoa, os seus movementos,  o seu xeito  de  ocupar  o espazo, etc., reflicten tensións, emocións, relacións, estado de ánimo, personalidade e historias.

Polo tanto, a DMT traballa a través da linguaxe do corpo, o movemento e a emoción (ADMTE, 2012), supoñendo unha experiencia multisensorial para os/as pacientes, fundamentándose na investigación sobre a comunicación non verbal, na psicoloxía do desenvolvemento e en diferentes sistemas de análise do movemento, que nos axudan a comprender ás/ós usuarias/os, a identificar patróns e a establecer unha intervención personalizada e adecuada ás súas necesidades.

ADMTE (Asociación Española de Danza Movimiento Terapia) www.danzamovimientoterapia.com

EADMT (European Association Dance Movement Therapy) www.eadmt.com