• Laura Martínez Rey

10 beneficios de conectar corpo e mente

Updated: Feb 27, 2019

Buscas novos camiños para mellorar a túa calidade de vida? Segue lendo e descubre como a interrelación de corpo e mente pode supoñer un cambio radical.

cuerpo y mente

A interrelación “corpo–mente” foi adquirindo unha maior presenza e importancia nos ámbitos da saúde e o crecemento persoal do ser humano. O corpo é o lugar de manifestación de vivencias, doenzas, enfermidades, ilusións, alegrías, frustracións..., supoñendo unha importante vía de intervención e curación.

"A mente e o corpo preséntanse coma un conxunto inseparable, como elementos que interactúan constantemente, influíndose mutuamente".

Dende este punto de vista, a mente e o corpo preséntanse coma un conxunto inseparable, como elementos que interactúan constantemente, influíndose mutuamente. Hoxe en día podemos atopar diferentes terapias ou disciplinas que promoven esta integración psico-física, pero cales poden ser os beneficios de conectar corpo e mente?


10 razóns para comezar:

1. Axúdanos a centrarnos no “aquí e agora”, o primeiro paso para mellorar a nosa calidade de vida.


2. Fomenta un maior autocoñecemento, buscándonos, sentíndonos, explorando o noso interior, tomando consciencia do corpo máis alá das doenzas.


3. Promove a mellora da autoestima e a seguridade e confianza nun/ha mesmo/a.


4. Axúdanos a mellorar a imaxe corporal, coñecéndonos, aceptándonos, queréndonos.


5. Supón a base para estimular e descubrir as nosas capacidades, e a vía para detectar as nosas necesidades.


6. Facilita a identificación, xestión e expresión de emocións.


7. Reforza as capacidades de atención e concentración.


8. É o inicio do camiño para reducir estados de ansiedade, tensión, depresión e ira.


9. Mellora a consciencia corporal, o control corporal e a percepción espacial.


10. É o punto de partida para o desenvolvemento da creatividade.


Parece que resulta fundamental ter en conta corpo e mente nun proceso de evolución e crecemento persoal, verdade? Se desexas comezar o teu camiño, a Danza Movemento Terapia é unha gran opción e #REMOVERTE o lugar que pode invitarte a reflexionar, e onde atoparás técnicas, exercicios, talleres e camiños para continuar medrando.